Фирмено шоу

Фирмен вход

Фирмен вход

Фирмена сграда (3)

Сграда на компанията

офис (2)

Отдел продажби

R&D

Отдел за научноизследователска и развойна дейност

Дисплей на продукта (1)

Дисплей на продукта

Дисплей на продукта (2)

Дисплей на продукта

Обучение на служителите

Обучение на служители

транжорна

Разкройно отделение

завиване

Зона за шиене

завъртане2

Зона за шиене

Заковаване (2)

Секция за настройка на хардуера

Заковаване (1)

Секция за настройка на хардуера

Попарване (1)

Секция за пресоване/гладене

Попарване (2)

Секция за пресоване/гладене

Инспекция (2)

инспекция

инспекция (1)

инспекция

Опаковка (1)

Опаковка

Опаковка (3)

Опаковка

Склад за платове (1)

Склад за платове

Склад (3)

Склад

Склад (4)

Склад